В рамках розвитку євроінтеграційного прикордонного співробітництва в нашій школі проведено заходи:

Перегляд відео “Україна – Європейська Держава” https://youtu.be/iv_CDUcgO7o

Презентація на тему: “Україна-НАТО. Нормативно-правова база”.

Відеолекторій  “НАТО”  https://youtu.be/j-PEUXrsAUc

22 листопада 2018 року Верховна Рада ухвалила законопроект № 9037 про внесення змін до Конституції в частині закріплення стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО.
Основоположними документами, що визначають зміст, характер і створюють договірно-правову основу відносин «особливого партнерства» України з НАТО та якими регулюється співробітництво України з Альянсом є Рамковий документ Програми НАТО «Партнерство заради миру» від 10 січня 1994 року, Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО від 9 липня 1997 року та Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 липня 2010 року.
МВС, як невід’ємна частина сектору безпеки і оборони України, входить до національної системи координації євроатлантичної інтеграції України та активно залучається до співробітництва зі Стороною НАТО в рамках загальнодержавного курсу на набуття членства в цій організації.
Ураховуючи євроатлантичний курс зовнішньої політики нашої держави та активізацію підтримки з боку країн-членів НАТО, співпраця з НАТО є одним із пріоритетних напрямків розвитку.
МВС та органи системи МВС беруть участь в багатьох ініціативах та програмах в рамках співробітництва з НАТО, а саме в:
Процесі планування та оцінки сил (ППОС);
Спільних з НАТО навчаннях;
Індивідуальній програмі партнерства (ІПП);
Програмі удосконалення військової освіти (DEEP);
Програмі професійного розвитку цивільного персоналу (PDP);
Роботі з трастовими фондами;
Ініціативі НАТО з розбудови доброчесності (Ініціатива ВІ);
Програмі НАТО «Наука заради миру та безпеки»;
Співробітництві у галузі реагування на надзвичайні ситуації цивільного характеру;
Платформі Україна-НАТО з питань вивчення досвіду протидії гібридній війні

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНА-НАТО
У 2018 році в Міністерстві внутрішніх справ України було активізовано співробітництво в рамках участі в Індивідуальній програмі партнерства Україна-НАТО (далі – ІПП).
Відповідно ІПП щороку Кабінетом Міністрів України затверджується перелік заходів, в яких заплановано прийняття участі зацікавлених структур сектору безпеки і оборони, в тому числі Міністерство внутрішніх справ України, за напрямками, які становлять інтерес в пріоритетних сферах розвитку, з метою підвищення кваліфікації, обізнаності, професіоналізму персоналу для подальшого застосування набутого ними досвіду в службово-бойовій діяльності.
Виконання ІПП здійснюється шляхом участі представників МВС та органів системи МВС в заходах міжнародного співробітництва (семінарах, конференціях, навчальних курсах тощо) в рамках зазначеної програми.
Довідково. Індивідуальна програма партнерства з НАТО – вид партнерства між постійними членами альянсу НАТО та третіми країнами, що в нього не входять, який передбачає союзницькі взаємини та стратегічне військове партнерство. Індивідуальна програма партнерства (ІПП) між Україною та НАТО складається із заходів міжнародного співробітництва, запропонованих державами-членами та країнами-партнерами Північноатлантичного Альянсу в форматі Робочого плану євроатлантичного партнерства (РП ЄАП).
Проект РП ЄАП містить широкий перелік навчальних курсів, семінарів, конференцій, симпозіумів, робочих зустрічей, засідань комітетів НАТО. Всі заходи зазначеного проекту розподілені за окремими галузями співробітництва у відповідності до основних напрямів взаємодії НАТО та країн-партнерів.