Як працювати з підручником

1. Почитай увесь навчальний матеріал з метою загального ознайомлення зі змістом.

2. З’ясуй значення незрозумілих слів, термінів, понять і висловів за допомогою словника, по записах у робочому зошиті.

3. Розділи навчальний матеріал на частини для кращого засвоєння.

4. Визнач головну думку автора, зроби записи у формі плану, тез.

5. Прочитай текст ще раз і постарайся переказати його зміст по пам’яті.

Як скласти план тексту підручника

1. Прочитай заголовок параграфа і подумай: який зміст закладено в заголовок?

2. Прочитай уважно даний параграф і виділи в ньому нові терміни (з’ясуй їх).

3. Розглянь і постарайся зрозуміти малюнки і їх частини, що відносяться до тексту.

4. Прочитай текст окремо по абзацам і виз­нач, про що йдеться в кожному абзаці.

5. Склади план прочитаного тексту (пунктами плану можуть бути заголовки абзаців).

6. Перекажи за складеним планом увесь тест, постарайся зрозуміти і запам’ятати його зміст.

7. Дай відповіді на всі запитання в кінці параграфа або на запитання, поставлені вчителем.

Як користуватися навчальною, додатковою і довідковою літературою

1. Використовуючи навчальну, довідкову і до­даткову літературу, уточніть, що саме вас цікавить.

2. Подумайте, де найбільша можливість одер­жати відповідь на запитання, що вас цікавить: у підручнику, довіднику чи додатковій літературі.

3. Насамперед використайте підручник, потім—довідник, а тоді — додаткову літературу.

4. Відкриваючи книжку, спочатку прочитайте зміст і покажчик термінів, назв.

5. Залежно від мети використайте такі види читання:

• читання-перегляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись на окремих сторінках (мета такого перегляду — перше ознайомлення з книгою, одержання певного уявлення про зміст);

• вибіркове читання, або неповне, коли читають не весь текст, а тільки потрібні місця;

• читання з різних видів запису прочитаного.

6. Відшукавши у книзі потрібний розділ, параграф чи сторінку, не обмежуйтесь побіжним поглядом, а випишіть потрібну для себе інформацію, виділіть основне, складіть план прочитаного.

Як працювати з текстом параграфа

1. Уважно прочитай текст параграфа, запитання і завдання до нього.

2. Знайди у тексті відповіді на поставлені запитання. Виконай усі завдання.

3. Запам’ятай усі терміни та поняття.

4. Склади план своєї розповіді.

5. Перекажи зміст тексту відповідно до складеного плану, використовуючи у своїй розповіді нові терміни, поняття.

Як працювати з цитатою

1. Цитатою користуються для уточнення і підтвердження власних думок.

2. Не можна зловживати цитатами.

3. Цитата має виписуватися так, щоб у ній була закінчена думка автора.

4. Виписувати цитату слід без замін слів, з дотриманням усіх розділових знаків, із позначенням пропусків.

5. Кожна цитата береться в лапки.

6. Після цитати вказується джерело: прізвище автора, назва книги, місце і рік видання, номер тому і сторінки.